Impressie workshop 'het puttertje" na de oude meester Carel Fabritius

Impressie enkele onderwerpen van onze workshops