NIEUWE WORKSHOPS WORDEN BINNENKORT WEER IN GEPLAND.

I.v.m. de Corona crisis zijn onze workshops opgeschort.

 

De nieuwe workshops zullen begin 2022 weer gaan plaats vinden.

De data worden zo spoedig mogelijk op onze website vermeld. 

 

Heeft u van ons een Voucher ontvangen u krijgt per email van ons als eerste bericht als de data bekend zijn.

 

Bent u in bezit van een Voucher dan wordt deze automatisch verlengt tot december 2023 dit i.v.m. Covid-19 maatregelen kon men een langere periode hier geen gebruik van maken.

Impressie workshop 'het puttertje" na de oude meester Carel Fabritius

Impressie enkele onderwerpen van onze workshops