Impressie workshop 'het puttertje" na de oude meester Carel Fabritius